1. Máy lực kẹp lên đến 68.000 kN
  2. Dung lượng phun của máy 28.000 cm³
  3. Khoảng cách giữa các thanh trục 2600 mm × 2450 mm