Ứng dụng trong ngành công nghiệp xây dựng

Borche Máy móc đã được sử dụng để sản xuất nhiều loại phụ tùng cho ngành công nghiệp xây dựng, chẳng hạn như phụ kiện PVC, góc cửa / cửa sổ, các bộ phận chống cháy được sử dụng trong nhà bếp và nhà.