Robot AC Servo Trục Đơn

Giới thiệu

Chức năng tiêu chuẩn

Chuyển động bài 1-99 điểm

Kiểm soát tư thế ở bên giải nén

Lỗi từ chối sản phẩm mạch

Chuyển động cá nhân phụ

Phát hành giữa chừng (Di chuyển Hoàn nguyên)

Phát hành sản phẩm trong khuôn

Bộ nhớ trong (đối với khuôn tối đa 30)

Đơn vị xác nhận chân không (1 mạch)

Giảm tốc độ chậm ở phía phát hành

Bên ngoài cửa an toàn khu vực chờ

Tín hiệu bắt đầu của băng tải

Á hậu gốc ở bên phát hành

Trích xuất từ ​​phía di chuyển

Trao đổi hai ngôn ngữ (tiếng Trung / tiếng Anh)

Chức năng tùy chọn

Mạch núm vú trong kẹp

Cổng NT cắt

Bộ cảm biến chân không bổ sung (2 mạch)

Khai thác dưới

Khai thác từ phía cố định

Xác nhận sản phẩm

Hiển thị một kết quả duy nhất