Ứng dụng trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô

Với sự phát triển của ô tô, ngày càng có nhiều nhựa được sử dụng. Đúc nhựa sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô đã tiến bộ rất nhiều và sẽ là một trong những hướng phát triển chính.

Trọng lượng nhẹ để giảm tiêu thụ năng lượng

Chống gỉ, hấp thụ sốc và giảm tiếng ồn

Dễ dàng hình thành các bộ phận của cấu trúc phức tạp

Ít giới hạn của thiết kế, xuất hiện nhiều hơn