1. Trụ sở chính ở Quảng Châu >80.000m²
  2. Cơ sở sản xuất ở Châu >90.000m²
  3. Cơ sở trưng bày sản xuất thông minh >35.000m²