thông tin liên hệ
VP HCM

0913004880 - 0989179168

VP Hà Nội

0986 384 768, 0989178168 - 0913 004 880

Máy ép nhựa

máy ép phun Toshiba 130 FA3
máy ép phun Toshiba 130 FA3
máy nghiền nhựa mạnh
máy nghiền nhựa mạnh
máy làm lạnh nước
máy làm lạnh nước
máy sầy nhựa
máy sầy nhựa
máy xào tốc độ cao
máy xào tốc độ cao
máy ép nhựa
máy ép nhựa